Upcoming Events

23 Oct 22

Diwali Program

Program Details

 • Hawan (07:00 am)
 • Satsang (10:00 am)
 • Vishal Bhandara (11:00 am)

@Baba Garibdas sant Yogashram, Barota, Haryana

Get Location

08 Nov 22

Guru Nanak Jayanti

Program Details

 • Hawan (07:00 am)
 • AkhandPath Bhog (10:30 am)
 • Satsang (11:00 am)
 • Vishal Bhandara (12:00 am)

@Baba Garibdas sant Yogashram, Barota, Haryana

Get Location

08 Dec 22

Dattatreya Jayanti

Program Details

 • Hawan (07:00 am)
 • AkhandPath Bhog (10:30 am)
 • Satsang (11:00 am)
 • Vishal Bhandara (12:00 am)

@Baba Garibdas sant Yogashram, Barota, Haryana

Get Location
Download App Download App